Verbouw

Steeds weer verandert de behoefte aan ruimte en functie in bijvoorbeeld woningen, winkels of schoolgebouwen.
Veel van de verbouwwerkzaamheden bestaan uit het uitbreiden van woningen met een aanbouw of een dakkapel.
Ook zijn we te vinden in verbouwingen van winkels, schoolgebouwen en bedrijfspanden.
Natuurlijk moet de uitbreiding van een bestaand gebouw in harmonie zijn met de bestaande bebouwing, zodat het een geheel gaat vormen.